Träffar

Nästa träff blir under hösten 2021. Tid och under vilka former är ännu inte bestämt. Mer information kommer senare. Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!