Träffar

Nästa träff hoppas vi blir fysisk, och sker den 15 februari i Östersund. Mejla till info@arkivpedagogen.se för mer information eller för anmälan. Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!