Videoklipp

Vad är arkivpedagogik?

Arkivpedagogik är ett område inom arkivverksamheten där man på ett metodiskt sätt arbetar med att möjliggöra lärande om och genom arkiv. På ett aktivt sätt kommuniceras arkivens syfte, funktion och innehåll. Genom t ex visningar, föreläsningar, kurser, workshops, och diskussionsforum inspireras besökaren att använda arkivmaterial. Arkivpedagogen utgår från målgruppen och knyter genom pedagogiska urval samman olika informationskällor för att tydliggöra sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.

En arkivarie måste i nästan alla sina uppgifter tänka och verka pedagogiskt. Till skillnad mot detta allmänt pedagogiska förhållningssätt är arkivpedagogik  ett eget verksamhetsområde inom arkivverksamheten. Definitionen ovan är framtagen av det sektorsövergripande nätverket Arkivpedagogiskt forum och ingår i den gemensamma avsiktsförklaring, policy, forumet enats kring. Syftet med avsiktsförklaringen är att tydliggöra vad verksamhetsområdet arkivpedagogik innebär och varför  det är viktigt att prioritera. Målet är att kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet nu och framåt.

Hör Karin Sjöberg vid Malmö Stadsarkiv berätta om hur hon praktiskt arbetar med arkivpedagogik: