Tryck

Riksantikvarieämbetet fick ett regeringsuppdrag att under 2019 undersöka hur kulturarvsinstitutioner kan vara en resurs för skolan. Riksarkivet fick i uppdrag att kartlägga den arkivpedagogiska verksamheten och göra en analys av den.

Du hittar Riksarkivets rapport här

Du hittar mer om uppdraget och mer dokumentation här

Under 2006-2008 hade Skånes Arkivförbund ett nationellt uppdrag från regeringen kring arkivpedagogiska insatser. I slutrapporten återfinns en mängd tips på bra litteratur.  Rapporten hittar du här.

Tips på tryck

18#arkividag. Relevans, medvirkning, dialog. Hosar, Marit (red.) Oslo: ABM-media, 2016. (249 s.) [Kan beställas från ABM-media AS]

Awebro, Kenneth 2004: ”Arkivpedagogik – med ett mångkulturellt perspektiv,” i: Interkulturell pedagogik i teori och praktik. (Red. Pirjo Lahdenperä) Stockholm (s. 99–-117. (18 s.)

Duff, Wendy & Fox, Allyson (2006), “You’re a guide rather than an expert: archival reference from an archivist’s point of view”, Journal of the Society of Archivists 27:2, s. 129–153. (24 s.)

Duff, Wendy & Yakel, Elizabeth (2017), ”Archival Interaction”, i: Currents of Archival Thinking, MacNeil & Eastwood (eds.) Second edition. Santa Barbara: Libraries Unlimited, s. 193–223. (31 s.) [Tillgänglig som e-bok via UUB.)

Eveleigh, Alexandra (2017), “Participatory archives”, i: Currents of Archival Thinking, MacNeil & Eastwood (eds.) Second edition. Santa Barbara: Libraries Unlimited, s. 299–325. (27 s.) [Tillgänglig som e-bok via UUB.)

Flinn, Andrew (2010), ”An attack on professionalism and scholarship? Democratising archives and the production of knowledge”, Ariadne. Web Magazine for Information Professionals Issue 62. (Ca 10 s.)

Huvila, Isto (2015), ”The unbearable lightness of participating? Revisiting the discourses of ’participation’ in archival literature” Journal of Documentation 71:2, s. 358–386. (29 s.)

Jensen, Bente & Jensen, Charlotte S.H. (2006), ”Arkivformidling: Mål, begreber og metode”, Arkiv, samhälle och forskning 2006:2, s. 21–36. (16 s.)

Laitinen, Nelly.  En tillbakablick på ett lyckat arkivpedagogiskt projekt. Tidskriften Arkiv, 2/2019.

Larsson, Gabriel (2014), Släktforskning på nätet: Onlinetjänsters påverkan på släktforskares informationsbeteende. Masteruppsats i arkivvetenskap nr 127, Uppsala universitet: Inst. för ABM. (84 s.) [Tillgänglig via DiVA.]

Lundström, Catarina & Sjögren, Eva (2001), Historia på riktigt – arkivpedagogik i praktiken. Lund: Skånes Arkivförbund. (172 s.)

Marissa K. Mason (2014), “Outreach 2.0: Promoting Archives and Special Collections through Social Media.” Public Services Quarterly, 10:2, s. 157−168. (12 s.)

Outreach: Innovative Practices for Archives and Special Collections (2014), Kate Theimer (ed.) Lanham: Rowman & Littlefield. (181 s.) [Tillgänglig som e-bok via UUB.]

Palmer, Joy (2009), ”Archives 2.0: If we build it, will they come?” Ariadne. Web Magazine for Information ProfessionalsIssue 60. (Ca 10 s.)

Ploom, Lennart & Månsson, Olle (2003), ”Arkiv angår alla”, Arkiv, samhälle och forskning 2003:2, s. 89–¬93. (4 s.)

Maria Press, Ulrica Löfstedt, Sara Grut, Bente Jensen, Liina Madla, Tiina Männapso, Helga Hlín Bjarnadottír. Turning Access in to Learning
Exploring digital archives and their potential for learning, 2018 Turning access into learning

Rettig, Patricia J. (2008), “An Integrative Approach to Archival Outreach: A Case Study of Becoming Part of the Constituents’ Community.” Journal of Archival Organization, 5:3, s. 31−46. (15 s.)

Rockenbach, Barbara (2011), “Archives, Undergraduates, and Inquiry-Based Learning: Case Studies from Yale University Library”, American Archivist 74:1, s. 297–311. (15 s.)

Sjöberg, K. 2007 Krumelurer i arkiven – en pedagogisk resurs. Lund: Skånes arkivförbund

Tegnhed, Eva (2018) Arkiv är till för att användas i Ketola och Hagström (red) Enskilda arkiv, Studentlitteratur: Lund

Vilar, Polona & Šauperl, Alenka (2017), “Archivists about students as archives users”, Information Research 22:1. Colis paper 1617. (Ca 10 s.)

Zieman, Kate (2009), “Youth Outreach Initiatives at the Canadian Lesbian and Gay Archives” Archivaria 68, s. 311–317. (7 s.)

Åström Iko, Karin (2003), ”I allmänhetens tjänst? Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna”, Arkiv, samhälle och forskning 2003:1, s. 18–37. (20 s.)

 

 

 

av Arkivpedagogiskt Forum