Litteratur

Under 2006-2008 hade Skånes Arkivförbund ett nationellt uppdrag från regeringen kring arkivpedagogiska insatser. I slutrapporten återfinns en mängd tips på bra litteratur.  Rapporten hittar du här.

Tips på böcker

Hosar, M., Rösjö, E., Jensen, B., Jensen, C., Ketola, A. och Larsson-Östergren, M. (red.) 2016 #arkividag Relevans medvirkning dialog. Oslo: ABM-media

Sjöberg, K. 2007 Krumelurer i arkiven – en pedagogisk resurs. Lund: Skånes arkivförbund

Sjögren, E. och Lundström, C. 2001 Historia på riktigt. Lund: Skånes arkivförbund

Tips på forskningsrapporter

Turning access into learning

Tips på artiklar

Laitinen, Nelly.  En tillbakablick på ett lyckat arkivpedagogiskt projekt. Tidskriften Arkiv, 2/2019.