Nästa träff

”Hur gör vi oss begripliga”

14 februari 2023. Via Teams.

10.00 Välkommen
10.15 Att arbeta med historiska källor – som historiker och lärare

Martin Stolare, professor vid Karlstad universitet.

11.15 Hur blir arkiv begripliga för barn?

Mia Fahlgren, Föreningsarkivet i Jämtlands län, reflekterar kring ett skolprogram för mellanstadiebarn.

12.00 Lunch

13.00 XXX

Sara Schesny, museipedagog digitala medier, Naturhistoriska Riksmuseet berättar.

14.00 Arkivpedagogiskt forum nu och framåt

14.30 Slut

 

Anmälan senast den 10 februari via mejl till eva@faj.se

Dagen är kostnadsfri

Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!