Träffar

Nästa träff är via Teams den 5 oktober 2021 med anmälan senast 30 september till info@arkivpedagogen.se

Program

11.00 Det demokratiska arkivet

Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten samarbetar för att hitta fler och nya berättelser om Västerbotten. De vill också nå fler arkivanvändare och påminna om arkivens viktiga roll i en demokrati. Vad händer och hur går det i projektet Demokratiska arkivet (som stöds av Postkodstiftelsen)? Arkivarie Karin Holmgren ger en lägesrapport.
Frågor och diskussion

11.45 Nya perspektiv på gamla arkiv

Sedan 2013 prövar Härjedalens Fjällmuseum AB sig fram på vägar som kan leda bort från de tillrättalagda berättelser om fjällvärlden som har sina rötter i 1800-talets industrialisering, och som inte sällan har tillhandahållits av de starka turistnäringarna i området. Museichef Ola Hanneryd menar att de nya perspektiven på områdets historia inte bara har skapat större intresse för verksamheten, utan också har visat sig vara ekonomiskt gångbara.
Frågor och diskussion

12.30 Lunch

13.30 Att kasta sig på poddtrenden

När Covid-19 stoppade det utåtriktade arbetet på arkivet, omskolade vi oss blixtsnabbt till podcasters. Idag har vi publicerat 16 avsnitt av Arkivpodden. Hur gick det till? Vad har vi lärt oss av vår halsbrytande resa? Arkivpedagog Jim Hedlund och producent Maria Press från Riksarkivet i Östersund delar med sig av sina erfarenheter.
Frågor och diskussion

14.15 Landet runt

Vad har vi gjort under det senaste året? Hur har vi tacklat pandemin? Vad har vi för planer framöver? Kanske har du något du vill berätta om? Eller något att fråga om? Ordet är fritt!

15.00 Slut

Skriv ut programmet som pdf här

Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!