Träffar

Nästa möte

Tisdagen den 20 oktober 2020 blir det möte med Arkivpedagogiskt forum igen.  Vi planerar för att träffas fysiskt på Stockholms Stadsarkiv, men om det inte går har en digital plan i bakfickan. Senast den 10 september återkommer vi med besked om hur vi gör.

Tema för träffen kommer att vara hur vi jobbat med att ställa om till digitala alternativ och vilka konsekvenser detta fått. Vår förhoppning är att vi ska kunna visa och testa lite olika digitala metoder och diskutera / ge varandra respons på hur det fungerar. En del tid kommer också att ägnas till diskussioner om dokumentationsprojekt utifrån Coronapandemin.

Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!