Nästa träff

”Hur gör vi oss begripliga”

14 februari 2023. Via Teams.

10.00 Välkommen
10.15 Att arbeta med historiska källor – som historiker och lärare

Martin Stolare, professor vid Karlstad universitet.

11.15 Hur blir arkiv begripliga för barn?

Mia Fahlgren, Föreningsarkivet i Jämtlands län, reflekterar kring ett skolprogram för mellanstadiebarn.

12.00 Lunch

13.00 Att jobba med digitala medier – tips och praktiska exempel 

Sara Schesny, museipedagog digitala medier, Naturhistoriska Riksmuseet berättar.

14.00 Arkivpedagogiskt forum nu och framåt

14.30 Slut

 

Anmälan senast den 10 februari via mejl till eva@faj.se

Dagen är kostnadsfri

Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!