Nästa träff

Äntligen är det dags igen! Nu får vi träffas fysiskt och prata pedagogik och publik verksamhet inom arkivsektorn!

Tid och plats:

11 oktober kl 9.30 -15.30 på Stadsarkivet i Stockholm (Kungsklippan)

Anmälan

Senast den 30 september via mejl till eva@faj.se

Arrangemanget kostar denna gång 200 kr/person, men innefattar lunch och fika. Meddela eventuell specialkost i samband med anmälan. Meddela också om du har för avsikt att delta i after worken på kvällen, så vi vet hur många vi ska boka bord till. Pengarna sätts in på bg 5580-7408 (Föreningsarkivet i Jämtlands län) med angivande av deltagarens namn.

Program

9.30               Välkommen! Fika och mingel

10.00             De nya kursplanerna i historia

Mia Fahlgren, Föreningsarkivet i Jämtlands län, berättar om hur skolans styrmedel förändrats och resonerar kring vad det innebär för arkivpedagogiken. Därefter en workshop kring läroplanerna och hjälp att tänka kring hur man kan göra / komma i gång / vidareutveckla det man har och gör.

11.00             Barn i Stan

Anna Tiberg Knutas och Johanna Törnros berättar om Stockholms Stadsarkivs nya visning för låg- och mellanstadiet. En interaktiv tidsresa där eleverna genom autentiskt källmaterial får möta barn som levde i Stockholm för 150 år sedan och befolka en stad som både liknar och skiljer sig från dagens. Eleverna tränar på att ställa frågor till materialet, värdera det och därigenom bygga en berättelse.

11.30             Lunch

12.30             Forskarbyrån – med avdelningen för okända personer

Det är mycket att göra på kontoret 1943. Telefonerna ringer, skrivmaskinerna smattrar och stämplarna går varma. På avdelningen för okända personer finns ett svårt fall att lösa. Svaren döljer sig i dammiga dokument, gamla brev och gulnade fotografier.

Forskarbyrån är ett program för barn i alla åldrar, och olika nivåer. Det fungerar både som drop-in och med bokade grupper. Anneli Rundström Karlsson, föreståndare och arkivpedagog på Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Katarina Åman, avdelningschef Museiupplevelser och samlingar vid Skellefteå museum och Sandra Marklund, museipedagog Skellefteå museum berättar och låter oss prova på.

13.30             Handskriftskurser

Kettil Mannerheim, Stockholms stadsarkiv berättar om när distansundervisning är ett plus!

14.00             Kaffe och mingel

14.30            Hur arkivpedagoger planerar och anpassar skolprogram för gymnasieelever – en masteruppsats

Sara Karlsson berättar om sitt undersökande arbete av arkivpedagogiska metoder. Under året har hon intervjuat elva arkivpedagoger runt om i Sverige. 

15.00             Avslutande diskussioner och sammanfattning

15.30             Slut

16.00             After Work för den som vill!

 

Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!