Träffar

Nästa träff blir den 16 februari 2021 och kommer att hållas digitalt. Anmälan senast 12 februari till info[at]arkivpedagogen.se

Program

10.15 Välkomna!

Kort inledning och introduktion till mötet av Eva Tegnhed.

10.30 ”Finna”: Arkiv, bibliotek, museer och tidningspress – kulturarv för alla på nätet

Finna är ett gigantiskt nationellt ABM-samarbete i Finland; en sökportal och materialbank för 11 arkiv, 75 bibliotek och 69 museer. I underavdelningen Finna Klassrum finns mindre materialpaket kring något tema, samt idéer för hur man kan använda dessa. Finna är automatiskt trespråkigt och förstår sökningar på finska, svenska och engelska.  Nationalbiblioteket har också lagt ut alla tidningar och tidskrifter fram till 1939. Både Finna och Nationalbibliotekets digitala pressarkiv är sökbara utanför Finlands gränser och går alltså även att använda i Sverige. Nelly Laitinen, Svenska Litteratursällskapet i Finland presenterar

11.00 Utveckling av en ny pedagogisk plattform

Arkiv Sörmland håller på att färdigställa en helt ny digital resurs för framförallt gymnasieelever. Den är nästa klar och kommer att lanseras under året. Bakom sidan ligger Johan Eriksson, arkivarie, skribent och läromedelsförfattare.

11.30 Judiskt liv i Malmö – en historisk kartguide

Karin Sjöberg berättar om Malmö Stadsarkivs nya kartguide som tagits fram i samarbete med bl.a. Judiska Församlingen Malmö och Judiska Kulturföreningen 1945. Den fysiska kartan innehåller ett 40-tal platser i staden som speglar Malmös judiska liv under drygt 100 år. Den vänder sig till en bred målgrupp och ska lanseras under våren.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Att främja samverkan mellan kulturarv och skola – fortsättning följer

Regeringsuppdraget ”Skoluppdraget” kartlade möjligheter och brister gällande samverkan mellan kulturarv och skola och identifierade en rad åtgärder där Riksantikvarieämbetet kan spela en fortsatt roll. Riksantikvarieämbetet ska ha en långsiktig, främjande verksamhet som bidrar till att kulturarv används mer i skolan av alla elever. Charlotte Ahnlund Berg berättar om utgångspunkter och utmaningar för det arbetet samt om några av de aktiviteter som planeras 2021.

13.30 Frågor till läraren

Medverkande lärare heter Mia Fahlgren. Under våren är hon tjänstledig från sin tjänst vid Jämtlands Gymnasium i Östersund och arbetar istället som arkivpedagog på Föreningsarkivet i Jämtlands län. Hennes huvudämnen är historia, religion och geografi. Mia berättar lite om sina tankar kring arkiv och lärande och sedan har vi möjlighet att ställa frågor

14.30 Slut

Programmet som pdf

Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!