Nästa träff

Träffen som var planerad till den 15 februari i Östersund är inställd på grund av den ökade smittspridningen. Tanken var att vi äntligen skulle få träffas fysiskt och när detta inte går har vi valt att skjuta mötet helt på framtiden. Det arrangeras alltså inte något digitalt substitut denna gång. 

Mer info om kommande träffar publiceras här.

Minnesanteckningar från våra tidigare möten hittar du här!