Arkivpedagogiskt Forum

Arkivpedagogiskt forum är ett sektorsövergripande nätverk och en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta kring arkivpedagogik. Deltagarna kommer från arkivinstitutioner som skiljer sig utifrån huvudman, uppdrag, storlek, geografiskt område och innehåll men som vill få utbyta tankar, idéer och erfarenheter kring arkivpedagogik med varandra.

Om du själv tycker det verkar intressant är du välkommen att vara med! Forumet är öppet för alla intresserade. Vi har en maillista med ca 120 deltagare, och träffas två gånger om året. I februari varje år åker vi till Östersund, och har ett förmöte till den konferens kring kulturarvspedagogik Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, NCK, anordnar. Den andra träffen är under hösten och då cirkulerar platsen runt om på olika arkiv i Sverige.

Minnesanteckningar från våra möten hittar du här!

Nästa möte: 5 februari på Arkivet i Östersund.

10.00         Fika och välkommen!

10.15         Regeringsuppdrag: Hur kan arkiv vara en resurs för skolan?

Riksantikvarieämbetet fick hösten 2017 uppdraget att undersöka hur kulturarvsinstitutioner kan vara en resurs för skolan. En inledande kartläggning av politikområdet gjordes av Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, och sedan har Sara Grut, Riksarkivet, gjort en stor enkätundersökning kring hur det ser ut på just arkivområdet. Ca 200 arkiv har deltagit. Sara berättar om vilka resultat man kommit fram till, och diskuterar en framtida utveckling av sektorn.

12.00         Lunch

Gemensam transport, men på egen bekostnad

13.00         Tema kartor och ritningar

Utan att föregå resultaten från ovannämnda undersökning kan konstateras att bland det viktigaste för att komma framåt, både för de som redan arbetar med arkivpedagogik och för de som ännu inte kommit igång, är att få samarbeta kring metodutveckling med andra inom sektorn. Eftermiddagen ägnas därför åt pedagogiska diskussioner med utgångspunkt i några konkreta exempel och utmaningar.

Kartor och rumslig förståelse för förskolan

Folkrörelsearkivet i Uppsala och Stadsarkivet i Uppsala har tagit fram en workshop för de yngsta, där barnen genom att använda kartor och fotografier får möjlighet att utveckla sin rumsuppfattning och förmåga att orientera sig. Per Agius och Nicklas Malmsjö berättar och visar.

Digitala upplägg kring kartor och ritningar

Maria Press, landsarkivarie i Östersund ger en kort internationell exposé över hur andra arkivinstitutioner jobbat pedagogiskt på nätet med kartor och ritningar som utgångspunkt. Vad kan vi ta med oss av detta?

Kartor och ritningar på Liljeholmen

Stockholms stadsarkiv öppnar i mars 2019 ett arkiv för byggnadshistoria i Liljeholmen. Här finns Stockholms historiska byggnadsritningar med cirka två miljoner ritningar från 1700-talet och framåt. De är sedan 2011 på UNESCOS lista över världsminnen. Sandra Häll-Pettersson berättar om hur man tänker kring materialet och tillgängliggörandet av detsamma.

15.00         Öppet forum

Har du något på gång? Eller har du fastnat i någon tankegång? Kanske har du idéer som du inte riktigt vet vad du ska göra med? Nu är tillfället att lyfta dem!

Diskussioner och fika under tiden

16.30         Slut

18.00         Gemensam middag och mingel tillsammans med museipedagogerna

 

Är du intresserad av att vara med? Kontakta oss: arkivpedagogen[at]faj.se 

Välkommen!