Arkivpedagogiskt Forum

Arkivpedagogiskt forum är ett sektorsövergripande nätverk och en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta kring arkivpedagogik. Deltagarna kommer från arkivinstitutioner som skiljer sig utifrån huvudman, uppdrag, storlek, geografiskt område och innehåll men som vill få utbyta tankar, idéer och erfarenheter kring arkivpedagogik med varandra.

Om du själv tycker det verkar intressant är du välkommen att vara med! Forumet är öppet för alla intresserade. Vi har en maillista med ca 120 deltagare, och träffas två gånger om året. I februari varje år åker vi till Östersund, och har ett förmöte till den konferens kring kulturarvspedagogik Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, NCK, anordnar. Den andra träffen är under hösten och då cirkulerar platsen runt om på olika arkiv i Sverige.

Minnesanteckningar från våra möten hittar du här!

Nästa möte: 16 oktober på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.

Ingång från Storgatan 41. Ta röda linjen till Östermalmstorg eller buss nr 67 till Historiska museet.

9.30                     Fika och mingel

10.00                  Välkommen och presentation av dagens program.
                            Karin Günther/Eva Tegnhed

Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag om att stärka samverkan mellan skolan och kulturarvsinstitutionerna. Karin Günther

10.30                 Visning av Riksantikvarieämbetets arkiv
                           och presentation av arkivverksamheten. Anna Rode

11.30                  Hur ser lärare på arkivens möjlighet att bidra till
                            måluppfyllelse för eleverna? Sara Grut

12.00                  Lunch på Historiska museet

15.30                  Avslutande diskussion

16.00                  Slut

Skolverket och Riksarkivet ingår som samverkande myndigheter i RAÄs skoluppdrag. De deltar under dagen och är tillgängliga för frågor. Du kan läsa mer om uppdraget här:

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/10/uppdrag-till-riksantikvarieambetet-att-kartlagga-kulturarvsarbetets-betydelse-for-skolvasendet/

Övrig information:

Riksantikvarieämbetet bjuder på lunch och fika.

Dagen är kostnadsfri, men om man anmält sig och får förhinder utan att meddela detta debiteras en avgift om 300 kr.

Anmälan till eva.tegnhed@faj.se senast den 4 oktober. Meddela även ev allergier.

Dessutom erbjuds ni att dagen före mötet delta i ett studiebesök på Stadsarkivets Liljeholmskajen:

Då frågan kommit om visning av Stockholms stadsarkivs sprillans nya publika arkiv i Liljeholmskajen i anslutning till höstens Arkivpedagogiska forum så bjuder Stadsarkivet in till en visning på Sjöviksvägen 126. Ni får möjlighet att se de publika miljöerna och bergsmagasinen samt hör litet om arkivens innehåll: Kartor, ritningar, sjukhus-, förenings- och kyrkoarkiv med mera! Det hela äger rum dagen före mötet, den 15 oktober kl. 13.30. Ni som kan och vill: anmäl er genom mejl till Kettil. Max 30 personer. Blir intresset större gäller först till kvarn.

Plats: Stadsarkivet Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126
Tid: 15 augusti kl. 13.30
Anmälan: kettil.mannerheim@stockholm.se

https://stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/ditt-besok/liljeholmskajen/