Arkivpedagogiskt Forum

Arkivpedagogiskt forum är ett sektorsövergripande nätverk och en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta kring arkivpedagogik. Deltagarna kommer från arkivinstitutioner som skiljer sig utifrån huvudman, uppdrag, storlek, geografiskt område och innehåll men som vill få utbyta tankar, idéer och erfarenheter kring arkivpedagogik med varandra.

Om du själv tycker det verkar intressant är du välkommen att vara med! Forumet är öppet för alla intresserade. Vi har en maillista med ca 120 deltagare, och träffas två gånger om året. I februari varje år åker vi till Östersund, och har ett förmöte till den konferens kring kulturarvspedagogik Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, NCK, anordnar. Den andra träffen är under hösten och då cirkulerar platsen runt om på olika arkiv i Sverige.

Minnesanteckningar från våra möten hittar du här!

Nästa möte: 16 oktober på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.

16 oktober är det dags för möte med Arkivpedagogiskt Forum igen!

Fokus denna gång är arkiv och skola. Vi kommer att djupdyka i resultaten från Riksantikvarieämbetets utredning kring hur kulturarvsinstitutioner kan vara en resurs för skolan. Raä har undersökt framgångsfaktorer respektive svårigheter för arkivinstitutioner som arbetar gentemot skolan, men också lärarnas intresse och erfarenheter av att samarbeta med arkiv. Karin Günther från Riksantikvarieämbetet berättar.

Mötet kommer att hållas på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Vi räknar med att börja kl 10 och sluta kl 16. Ett mer detaljerat program kommer efter sommarsemestrarna.

Anmälan senast 4 oktober till eva.tegnhed[at]faj.se

Hoppas vi ses!