Alla inlägg av Eva Tegnhed

Arkivpedagogik nära dig

Många arkiv i Sverige arbetar arbetar aktivt med arkivpedagogisk verksamhet. Utbud och verksamhet skiljer sig mellan institutionerna. Välkommen att kontakta oss!

Arkivet i Östersund

(Föreningsarkivet i Jämtlands län tillsammans med Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund). Arkivvägen 1 i Östersund. Tfn 063 – 10 06 07, 010 – 476 89 23, mail: mia.fahlgren[at]faj.se, jim.hedlund[at]riksarkivet.se Hemsida

Hitta till Arkivet i Östersund

Arkiv Gävleborg

Fältskärsleden 10, 802 80 Gävle. Tfn 026 – 10 88 70  Hemsida

Hitta till Arkiv Gävleborg

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten finns både i Umeå och i Skellefteå. Hemsida

Hitta till Folkrörelsearkivet i Skellefteå

Föreningsarkivet Västernorrland

Föreningsarkivet Västernorrland har två besöksplatser, en i Härnösand och en i Sundsvall. Tfn 076 – 119 65 33, Hemsida

Hitta till Arkivcentrum Nord i Härnösand
Hitta till Kulturmagasinet i Sundsvall

Helsingborgs Stadsarkiv

Västra Sandgatan 7, 251 89 Helsingborg. Tfn 042 – 10 66 26, 072 – 964 88 66, receptionen: 042-107332. Hemsida

Hitta till Helsingborgs Stadsarkiv

Uppsala Stadsarkiv

St Olofsgatan 15, Uppsala. Tfn 018 – 727 11 70. Mail: stadsarkivet[at]uppsala.se. Hemsida

Hitta till Uppsala Stadsarkiv

Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand

Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand finns på två platser i Härnösand; Arkivcentrum Nord och Rosenbäcksallén. Telefonnummer: 010-476 70 00, e-post: mona.bergman[at]riksarkivet.se, Hemsida
 
 

Arkivpedagogik på nätet

Många arkiv arbetar aktivt med att göra antingen utställningar på nätet eller digitala lärplattformar. Nedan hittar du en lista med länkar att utforska vidare

Digitala lärplattformar

1918 Jag var där, (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Arkiven berättar (Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand)

Arkiv Gävleborg (Arkiv Gävleborg)

Arkiv och lärande.se (Föreningsarkivet i Jämtlands län, Riksarkivet; Landsarkivet i Östersund)

Broar till historien (Region Östergötland)

Folk i rörelse (samarbete mellan Sveries folkrörelsearkiv)

Skolrummet (Arkivcentrum i Örebro)

Företagskällan (Centrum för Näringslivshistoria)

I tid och rum (Värmlandsarkiv)

Möt Källorna (Riksarkivet)

Stockholmskällan (Stockholms stad, Stockholms stadsarkiv, Riksarkivet, avd Marieberg)

Digitala utställningar

Skogens arkiv (Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand)

Sundsvallsminnen (Föreningsarkivet i Västernorrland tillsammans med Sundsvalls stad)

Utanför Sverige

National Archive, UK

National Archives, USA

Kildernett (Norska Arkivverket)

Svenska litteratursällskapet i Finland

 

Vad är arkivpedagogik?

Arkivpedagogik är ett område inom arkivverksamheten där man på ett metodiskt sätt arbetar med att möjliggöra lärande om och genom arkiv. På ett aktivt sätt kommuniceras arkivens syfte, funktion och innehåll. Genom t ex visningar, föreläsningar, kurser, workshops, och diskussionsforum inspireras besökaren att använda arkivmaterial. Arkivpedagogen utgår från målgruppen och knyter genom pedagogiska urval samman olika informationskällor för att tydliggöra sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.

En arkivarie måste i nästan alla sina uppgifter tänka och verka pedagogiskt. Till skillnad mot detta allmänt pedagogiska förhållningssätt är arkivpedagogik  ett eget verksamhetsområde inom arkivverksamheten. Definitionen ovan är framtagen av det sektorsövergripande nätverket Arkivpedagogiskt forum och ingår i den gemensamma avsiktsförklaring, policy, forumet enats kring. Syftet med avsiktsförklaringen är att tydliggöra vad verksamhetsområdet arkivpedagogik innebär och varför  det är viktigt att prioritera. Målet är att kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet nu och framåt.

Hör Karin Sjöberg vid Malmö Stadsarkiv berätta om hur hon praktiskt arbetar med arkivpedagogik: